Verantwoord ondernemen

Bedrijfsvoering

Wij zijn actief in het innoveren van onze producten en diensten. We volgen hiervoor de actuele ontwikkelingen in de markt en proberen ook zelf verbeteringen te bedenken.

Wij zoeken en selecteren bewust duurzame hulpmiddelen en materialen..

Wij zijn constant attent op het verminderen van vervuiling en afval. Wij gebruiken zo veel mogelijk gerecyclede materialen.

Bij uitbesteding van het werk hebben partijen, die duurzaam presteren en maatschappelijk verantwoord ondernemen, de voorkeur.

Bij samenwerking of bij inkoop van materialen, hulpmiddelen en diensten geven wij de voorkeur aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers en duurzaamheid.

Medewerkers

Alle medewerkers hebben een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Bij alle medewerkers houden wij ons aan de cao en de bedrijfstak eigen regelingen.

Onze medewerkers kunnen mistoestanden binnen uw bedrijf melden zonder dat zij daar nadeel van ondervinden.

Onze medewerkers kennen de waarden en normen waar ons bedrijf voor staat en handelen daarnaar.

Om de bedrijfsvoering verder te verbeteren en de betrokkenheid van onze medewerkers te vergroten, doen wij met regelmaat onderzoek naar de tevredenheid van onze medewerkers.

Wij houden functioneringsgesprekken.

Wij volgen de regels m.b.t. het veilig en gezond werken van onze eigen medewerkers. Wij bevorderen een cultuur waarin collega’s elkaar aanspreken op situaties waarin veiligheid en gezondheid van belang zijn.

Wij beschermen de privacy van onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Klanten

Wij communiceren op een eerlijke, duidelijke, niet misleidende manier met onze klanten en opdrachtgevers.

Wij garanderen dat onze producten en diensten voldoen aan relevante wet- en regelgeving

De producten die we leveren, hebben een zo laag mogelijk negatief effect op gezondheid, milieu en maatschappij.

Wij beschermen de privacy van onze klanten en zorgen ervoor dat hun gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Maatschappelijke omgeving

Wij hebben een gezonde balans tussen het nastreven van eigen belang en de belangen van anderen.

Wij houden ons aan de regels met betrekking tot het opgeven voor en afdragen van belastingen.

Wij streven naar behoud van werkgelegenheid en zo mogelijk naar nieuwe werkgelegenheid.